Jdi na obsah Jdi na menu
 


koně a jízda

20. 4. 2011

jak jezdit na koni

Jízdárncké povely

6. prosince 2010 v 17:37

Změnit směr Obloukem změnit směr
Změnit směr Obloukem změnit směr
Postupně obrat vlevo Středem jízdárny, půl jízdárny
Postupně obrat vlevo Středem jízdárny, půl jízdárny
Od stěny ke stěně V kruhu změnit směr
Od stěny ke stěně V kruhu změnit směr
Přímo vpřed Ke mě!
Přímo vpřed Ke mě!
2x od stěny ke stěně Jednotlivě na levou ruku
2x od stěny ke stěně Jednotlivě na levou ruku

Ježdění v létě

5. prosince 2010 v 17:36

Koně bysme v horku neměli příliš namáhat. Přílišná zátěž v teplém počasí může přivodit přehřátí organismu. Kůň se nemůže zbavit tepla a přehřívá se. Pokud se pomoc koni nedostane včas, může i zahynout. Proto se s koněm v létě nevydávejte na dlouhé a náročené vyjížďky. K přehřátí jsou náchylnější starší koně. Proto pokud můžete k ježdění v horku využívejte halu, kde není takové horko a dopřejte sobě i koni malé přestávky. Nezapomeňte dodržovat pitný režim i u koní. Po práci koně osprchujte.

Zdroj: Cheval.blog.cz

Jízdárncké cviky

21. září 2010 v 14:56

 • Základní jízdárenské cviky
 • Pravidla v jízdárně
 • základní směr je na levou ruku, dovnitř se vyhýbá ten, kdo jezdí na pravé ruce
 • rychlejší chod je na stěně jízdárny, pomalejší směrem do středu jízdárny
 • předjíždíme po vnitřní straně
Jízdárenské cviky

Vyjíždění rohů jízdárny

 • Krok - čtvrtkruh o poloměru 3 m.
 • Klus, cval - čtvrtkruh o poloměru 6 m a více (podle rychlosti chodu).
 • Rohy jízdárny musí být řádně vyjížděny!

Půl jízdárny (na levou ruku, na dlouhé stěně na pravou ruku)

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Začátek je ve středu dlouhé stěny.
 • Koně přivádíme do obratu asi o tři kroky dříve, než jsme v písmeni (viz. projíždění rohů).

Za prvním jezdcem obrat vlevo

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Začátek na dlouhé stěně v písmeni, (pokud je jízdárna opatřena písmeny), jinak odkudkoliv z dlouhé stěny.
 • Jezdci jezdí za sebou. (Změna směru je čárkovaně.)

Obrat vlevo (na protější stěně na pravou ruku)

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Obdobné jako při "obratu".
 • Poslední jezdec se stává prvním, pokud nedošlo ke změně směru.
 • Jezdci jezdí vedle sebe.

Malý kruh

 • krok, klus, cval
 • Průměr zpravidla 6-10 m.
 • Pokud nebyl určen počet kruhů, jezdí se pouze jednou.
 • Začátek i konec na dlouhé stěně v písmenech, pokud jsou vyznačena.

Velký kruh

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Průměr 20 m, "dotýkáme" se dlouhých stěn.
 • Začátek a konec ve středech krátkých stěn.
 • Jezdí se do odvolání nebo podle určeného počtu kruhů.

Kruhy změnit

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Možno velet na velkém kruhu.
 • Pokud jezdí jezdci na levou ruku, tak se při výměně kruhů jezdci míjejí pravýma rukama.
 • Pokud jezdí na pravou ruku, míjejí se levýma rukama.

V kruhu změnit směr

 • krok, klus
 • Začátek - nejvhodnější je ve středu krátké stěny.
 • První oblouk (průměr asi 10 m), převedení koně na opačnou ruku, druhý oblouk (průměr také 10 m).

Kruh zmenšit

 • krok, klus, cval
 • Začátek i konec libovolný.
 • Průměr nejmenšího kruhu 6-8 m.
 • Za stupňovitého přenášení váhy obracíme koně dovnitř pomocí vnitřní otěže za podpory vnější holeně.

Kruh zvětšit

 • krok, klus, cval
 • Začátek i konec libovolný.
 • Průměr velkého kruhu 10 m.

Ze středu (se změnou směru)

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Začátek i konec ve středech krátkých stěn. (Obrat viz. projíždění rohů)
 • Cvik je určen k samostatnému vedení koně jezdcem.
 • (Se změnou směru - čárkovaně)

Od stěny ke stěně

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Začátek i konec cviku je v krajních písmenech dlouhé stěny jízdárny.
 • Ve středu se jen přibližujeme písmeni X.
 • V lehkém klusu se nepřesedá. Jezdí se do odvolání.

Dvakrát od stěny ke stěně

 • krok, klus
 • Začátek i konec v krajních písmenech dlouhé stěny jízdárny.
 • Návěští před středem krátké stěny.

Na obou dlouhých stěnách od stěny ke stěně

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Obdobné jako cvik "od stěny ke stěně".
 • Návěští před středem krátké stěny.

Změnit směr

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Ve středu jízdárny si vyměníme držení bičíku, a v lehkém klusu změníme vysedání na druhou nohu.
 • Návěští před středy krátkých stěn.

Obloukem změnit směr

 • krok, klus, cval
 • Průměr oblouku 8-10 m.
 • Začátek v druhé polovině dlouhé stěny, z písmene (pokud jsou vyznačena).
 • Konec na dlouhé stěně.
 • Oblouk jako malý kruh.

Vlnovka o třech obloucích

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Začátek a konec ve středu krátké stěny.
 • Pomůcky obdobně jako na velkém kruhu.
 • Mezi oblouky 2-3 kroky rovně.
 • V lehkém klusu přesedáme na vnější nohu.

Vlnovka o pěti obloucích

 • krok, klus, lehký klus
 • Začátek a konec ve středu krátké stěny.
 • Pomůcky obdobně jako na malém kruhu.
 • Mezi oblouky 2-3 kroky rovně.
 • V lehkém klusu přesedání na vnější nohu.

Povely pro změnu chodů

Zastavit stát

 • Během 2-3 kroků zastavit kdekoliv.
 • Bez ohledu na rozestupy.
 • sed (mírný záklon), holeně (zadržující stisknutí), otěže (calá zádrž)

Přechod do zastavení

 • Vyrovnat rozestupy mezi koňmi na jízdárně a zastavit.
 • sed (mírný záklon), holeně (zadržující stisknutí), otěže (calá zádrž)

Krokem vchod

 • Většinou velen ze zastavení.
 • sed (postrčení), holeně (stisknutí), otěže (mírné povolení)

Přechod do kroku

 • Tento povel je velen jezdíme-li v klusu nebo cvalu.
 • sed (mírný záklon), holeně (stisknutí), otěže (poloviční zádrž)

Klus, Přechod do klusu

 • Jezdíme zásadně v plném sedu.
 • sed (postrčení), holeně (stisknutí), otěže (mírné povolení) - intenzivnější než pro vykročení krokem

Klus, lehký klus

 • Vysedáme na vnější přední nohu (vnitřní zadní).
 • sed (postrčení), holeně (stisknutí), otěže (mírné povolení) - intenzivnější než pro vykročení krokem

Cval, Nacválat

 • Pokud není řečeno jinak, jezdí se v plném sedu.
 • vnitřní holeň (pobídka na podbřišníku), zatížit vnitřní sedací kost, vnější holeň (za podbříšníkem přidrží záď), vnitřní otěž (ohýbá koně), vnější otěž (vede)

Stehenní sed

 • Může být velen v kroku, klusu i cvalu.
 • Jezdec je předkloněn, záda má rovná, rozkrok nad sedlem, holeně na podbřišníku, ruce podél krku (posouvají se vpřed po otěži), pohled je upřen kupředu.

Jak trénovat bez koně

24. prosince 2009 v 15:28

Wendy Murdoch je velmi vytíženou profesionální učitelkou jezdectví a soustředí se na metodu zvanou Centered Riding (ježdění v rovnováze). Tato metoda se zaměřuje na zlepšování rovnováhy a sedu jezdce a jejich vliv na koně.
Paní Murdoch říká: "Nejezdím každý den. Chtěla bych. Upřímně řečeno, když se dostanu na koně jednou týdně, je to zázrak. I když - tak zcela pravda to není - na koni vlastně trávím většinu dne. Zní to jako paradox? Inu, všechno, co v životě dělám, vztahuji k jízdě na koni. Ať už je to řízení auta, procházka nebo sezení v kanceláři."
Jako bych tato slova řekla sama. Mé první hodiny na lonži (ve třiceti letech) byly utrpením pro mě, koně i trenéra. Několikrát jsem nemohla řídit auto cestou domů - povel "šlápnout na spojku" vyšel z mozku, ale skončil u pasu a dál nic...
Nicméně byly to pro mě i adrenalinové lázně. Mísily se pocity - hrůza, nikdy to nedokážu, ale dokážu, vždyť to umí tolik jiných lidí... Celý týden jsem myslela na to, co se to se mnou v tom sedle dělo. Jak to, že nestíhám vidět svět okolo a zkušení jezdci se tváří jakoby nic a ještě se usmívají? Proč říkají "uvolněně", když se musím držet zuby nehty, aby mě kůň v tom klusu nesetřás'...?
Co vám mám povídat, každý den jsem měla o čem přemýšlet. A pak se to jednou stalo. Na pár vteřin bylo něco dobře, povedlo se jít s pohybem koně, pochvala od trenéra. Další týden jsem na to často vzpomínala a snažila se v duchu o ten správný pohyb. Příští hodinu to zafungovalo - netvrdím, že to nahradilo pár hodin tréninku, ale psychika nebyla doslova vytřeštěná z toho, že jsem zase po 7 dnech v sedle, spíš se objevil pocit "tak hele, teď zkusíme, jestli v praxi půjde to, co jsme přes týden tak usilovně zkoušeli..."
Trocha teorie: Není na tom nic neobvyklého. Pohyb ovládá centrální nervová soustava. Pokud něco děláme dostatečně dlouho a často, vznikají pohybové stereotypy a tzv. pohybová paměť. Čili pokud jejich vzniku napomůžeme častým opakováním, byť i jen v duchu, můžeme celý proces učení usnadnit.
Důraz kladený na cvičení a zlepšování rovnováhy není zdaleka neopodstatněný. Kolikrát jste jen slyšeli "narovnej se, zakloň se". Obzvlášť ten druhý pokyn může být matoucí, protože přece správný sed není v záklonu...? Ale tady se právě střetává objektivní se subjektivním. Každý z nás má nějaké zažité, zautomatizované držení těla. A velmi snadno se může stát, že se různě nahýbáme, předkláníme. Takže když se na pokyn trenéra "zakloníme", teprve vlastně sedíme rovně.
Těmto a mnoha dalším aspektům ježdění v rovnováze se paní Murdoch při svých klinikách věnuje. Věřím, že vám její náměty zpestří jinak nudné dny, kdy musíte vydělávat korunky pro tu vaši čtyřnohou drogu :-) :
"Trénuji všechny pohyby znovu a znovu v duchu a na zemi (bez koně). Představuji si koně perfektně reagujícího na jemné pobídky, kterého to baví, mě v perfektním sedu a celou dobu se usmívající...
...Hrajte si jako děti. Zkuste cválat, až půjdete ráno do schránky pro noviny. (Není to jen pro prcky. Nespočítala bych, kolik dospělých nemá ani tušení, jak cválat po dvou nohách. A pak se diví, proč mají problém na koni.) Ujistěte se, že to umíte na obě strany (možná budete překvapeni, že jednu preferujete - stejně jako Váš kůň).
Zkoušejte být v rovnováze kdykoli, kdy si vzpomenete. V autě, když jdete do školy, když sedíte v čekárně u doktora. Budete překvapeni, že to časem nebude žádný problém. Věnujte nějakou chvíli vyváženému sezení každý den, např. u oběda nebo počítače.
Snažte se, aby Vaše sedací kosti směřovaly přímo dolů (možná si budete muset sednout více dopředu, zatímco ve škole Vás učili sedět na celé ploše židle), vyrovnejte páteř, uvědomte si způsob dýchání. A když už jste v tom, představte si, co byste teď zrovna po koni chtěli, a představte si, že jste to oba provedli perfektně...
...Když jezdím dlouhé cesty autem, pouštím si CD nebo rádio, hledám dobrou hudbu pro kür a v duchu na ni rovnou jedu. Klus, prodloužení, cvalové piruety...
...Když se pro něco ohýbáte, zkuste místo toho udělat dřep. Procvičíte si pozici při skoku a posilujete nohy.
A když už jste tam dole, zkuste udržet celou plochu nohou na podlaze (dobrý test na zjištění, zda máte dostatečně uvolněné kotníky). Pomalu se napůl zvedněte a jemně zkuste napodobit lehký klus. (Tímto cvičením krásně posilujete stehna a hýždě.)
Správně dýchejte. Bránice musí zvedat žeberní koš a žebra se vyklenují ven. Zkoušejte chodit a stále udržovat tento způsob dýchání. Představte si, že nesete tácek a zkuste si uvědomit, které svaly trupu musí spolupracovat, aby byl tácek pořád v rovině (a nevylili jste šéfovi kávu). Toto cvičení pomáhá zpevnit i vnitřní pánevní svaly.
Noste tácek střídavě oběma rukama, abyste procvičovali oboustrannou rovnováhu. To můžete konec konců udělat i tak, že budete svému koni čistit box jinak než obvykle. Chyťte vidle opačně, házejte lopatou na druhou stranu. Asi budete chtít honem utéct zase ke starému způsobu, protože takhle to přece vůbec nejde, ale snažte se zapamatovat si: potřebujete cvičit a posilovat obě strany těla stejně, pokud požadujete od koně rovnocenné reakce na obě ruce.
Další užitečné cvičení je T'ai Chi nebo gymnastický rehabilitační balon.
Až budete zkušení jezdci bez koní, budete cválat při spěchu k autobusu, kterým přijedou Vaše děti, perfektně podsunete pánev při slide-stopu u semaforu, kde jste nestihli zelenou, a brzdám před zatáčkou budete dávat poloviční zádrže...
Zapamatujte si: čím víc smyslů zapojíte, tím živější představu vytvoříte. (Teď zrovna si zkouším představit, že během mých hektických cest hubnu 5 kilo ... No, hádám, že to přijde s praxí.)"

Jízda vedle sebe

24. prosince 2009 v 15:25

Když se se svým parťákem na vyjížďce rozhodnete, že pojedete vedle sebe, musíte nejdřív vědět že:
 • jezdit vedle sebe se smí pouze na cestách s minimálním provozem
 • nikdy nesmíte zapomenout na bezpečnost svou, i koní
 • si od sebe musíte přeci jen nechat 50-100 cm rozestup
 • je tento způsob ježdění v neodhlučněných místech zakázán
 • musíte být dopředu dobře ujištěni, že se vaši koně snášejí
 • nesmíte nechat koním ani jeden z vás příliš dlouhé/volné otěže
kkone.blog.cz
ZDROJ: kkone.blog.cz

Pravidla na jízdárně

24. prosince 2009 v 15:24

Pravidla při práci na jízdárně umožní jezdit a trénovat více jezdcům zároveň, aniž by si jakkoli překáželi, nebo se navzájem rušili. Každý jezdec musí znát tato pravidla...
Zdroj // horse-rider.blog.cz
http://horse-rider.blog.cz
 • Při vstupu na jízdárnu nebo při otevírání dveří musí dát o sobě vstupující vědět zavoláním "Uvolnit dveře". Než vstoupí, musí počkat na odpověď jezdců, kteří jsou už na jízdárně, "Dveře jsou volné", aby mohl otevřít bez nebezpečí úrazu.
 • Nasedání a sesedání stejně jako zastavení k dotažení podbřišníku nebo jiné podobné úkony se provádí vždy uprostřed kruhů nebo na středové čáře (spojnice písmen A a C).
 • Jezdec musí udržovat minimální vzdálenost 3 kroky (2,5 metru) mezi koňmi, a to do všech směrů.
 • Krokující nebo odpočívající jezdci nechávají klusajícím nebo cválajícím volnou stopu na stěně jízdárny (pracovní linii). Krokovat nebo stát mohou teprve na druhé stopě.
 • Jezdec na kruhu dává jezdci na stěně přednost - "celá jízdárna" má přednost před "velkým kruhem".
 • Jezdí-li se na jízdárně současně na obě ruce, jezdci jedoucímu na levou ruku náleží stopa.
 • Jezdí-li se na jednu ruku a je velena změna směru, náleží stopa těm, kteří už změnu provedli. Jezdci, kteří změnu směru teprve provádějí, se vyhýbají dovnitř jízdárny.
 • Lonžovat koně na jízdárně se smí jen se souhlasem všech ostatních jezců. Během výuky jízdy na koní se však lonžovat nemá, obzvlášť ne tehdy, jsou-li na jízdárně trénováni více než tři jezdci.
 • Překážky nebo jejich části se mají skladovat mimo jízdárnu nebo drezurní obdélník, pokud se právě nepoužívají ke gymnastice při výcviku. Zůstanou-li však výjimečně na jízdárně, musí se postavit do středu.

Kruhy

17. prosince 2009 v 12:56

Variace kruhu patří mezi ty nejzákladnější a nejúčelnější cviky na zlepšení ohebnosti. Stejně jako jsou lidé leváci a praváci, tak i koně jsou tužší na jednu stranu více než na tu druhou. Kromě toho,že tyto cviky napomáhají zlepšit rovnováhu jak koně,tak i jezdce, ohýbání učí koně jít poctivěji a zvyšuje se i pružnost a ovladatelnost svalů.
Jízda na kruhu
Pomůcky pro jízdu na kruhu jsou v zásadě stejné,jako se používají pro zatočení,ale používají se průběžně. Připravte koně tím, že se ujistíte o správné práci jeho zádi a tak se celé jeho tělo bude ohýbat najednou a pohyb nebude jen v kruhu. Umožněte koni, aby se ohnul ve směru zatočení - měli byste být schopní vidět jeho vnitřní oko.
http://horse-rider.blog.cz
http://horse-rider.blog.cz
Zdroj: horse-rider.blog.cz

Jak se chovat na silnici

4. prosince 2009 v 10:20

Jízda na koni v moderním, dopravním ruchu je riskantní hra, které je zezdci raději vyhnou. Tam kde se tomu vyhnout nelze (např. Ve městech), kde je nutno křížit silnice pi cestě z a do stáje je nejdůležitější dokonalé obládání koně, znalost pravidel a je třeba věnovat i velkou pozornost bezpečnostnímu vybavení.
 • Ochrana hlavy
  Nejzranitelnější částí jezdce je hlava, která při nehodách často utrpí. Proto se jezdecké přilby varábějí na nejvyšší možnou bezpečnost. Vystužené pokrývky hlavy jsou povinné pro členy pony clubu, účastníky skokových soutěží i závodní jezdce. V Británii je uzákoněno povinné nošení bezpečnostních čapek i pro děti do čtrnácti let, jezdí-li po cestách.
 • Bezpečnostní vybavení
  Nápadně zbarvené, světélkující vesty a pásky, které na jezdce upozoňují motoristy, jsou velmi vhodnou formou ochrany. Je prokázáno, že na takto oblečené jezdce motoristé reagují mnohem dřív. Upozorněny varovnými barvami mohou dříve zpomalit a vyhnout se koni a jezdci širokým obloukem. Kritickým činitelem při silničních nehodách je vždy rychlost. Při krajinné jízdě, nebo při závodech se často nosí ochrané vesty, které chrání tělo před zraněním. Toto oblečení je velmi vhodné pro lidi, kteří jezdí na silnicích.
 • Ochrana koně
  Svítící oděv není dobrý jen pro jezdce. Odraznými pásky lze obtočit nohy koně jako holínkami a často se dávají i kolem ocasu. Tento typ ochrany je nezbytný při jízdě v prašném prostřed, nebo večer či v zimě. Za takovýchto podmínek se osvědčuje i svítilnička na třmenu.
  .Na silnici!! Pozor..

Držení otěže

6. listopadu 2009 v 15:27

Abyste udrželi otěže, uchopte každou otěž jednou rukou, mírně ji v dlani stiskněte a palce mějte otočené směrem dovnitř. Malíčky držte vně otěží, které nyní procházejí mezi vašimi malíčky a prsteníčky. Otočte ruce tak, abyste měli place směrem nahoru a otěže udrželi na místě.
http://horse-rider.blog.cz
http://horse-rider.blog.cz

Couvání

28. října 2009 v 21:54 
COUVÁNÍ
Při couvání by se měl kůň pohybovat dozadu a jeho končetiny by měly pracovat v diagonálních párech. Jednotlivé kroky zpět by měly mít dobrý zdvih končetin a kůň by je neměl "tahat po zemi". Než s koněm zkusíte couvat, musíte dobře provést zastavení, při kterém jsou jeho končetiny v rozích pomyslného obdélníku. Pro začátek bude stačit jeden či dva kroky dozadu.
POBÍDKY
 • Seďte zpříma s vahou ve třmenech
 • Stiskněte holeně, ale přitom pevné, ale jemné pomůcky otěžemi
 • Udržujte kmih holeněmi
 • Pomůcky povolujte s každým krokem zpět
 • Po dokončení couvání, koně pobídněte vpřed a pochvalte ho

Začátky se skákáním

28. října 2009 v 21:53

Skákání je vážně nezapomenutelný zážitek a doporučuju si ho vyzkoušet. Ovšem jen v případě, že znáš a hlavně umíš jezdit všechny chody koně (-krok, klus, cval) a nebojíš se.
Potřebné jezdecké vybavení:
jezdecká helma
pružné přiléhavé kalhoty
rukavice
chapsy
boty bez přezek atd.
bičík (není nutné)
Začínáme
1. Než trenér upraví překážky koně pořádně vykrokuj, vyklusej a pomalu i vycválej
2. Když už budeš se zahříváním koně hotová a překážky také budou, půjdeme na to
Přes kavalety
1. Stoupni si do třmenů a přichytni se hřívy
2. Naveď koně na kavalety tak, aby nebyly našikmo, ale šli jste na ně
3. Jakmile budete kavalety přecházet, nechej koni volný prostor tím, že necháš povolené otěže
4. Až se přes ně dostanete na druhou stranu, koně pochval a dosedni do sedla
*několikrát cvik zopakuj
Překonávání kavalet v klusu ↓ ↓ ↓
KAVALETY
Přes překážky
1. Zezačátku budeš skákat přes malinké překážky, tak neměj strach, že bys spadla
2. Naveď koně klusem na překážku, stoupni si do třmenů a chyť se hřívy
3. Před skokem koně ještě pořádně pobídni, ať se nerozhodne zastavit
4. Pomocí návodu skoč
Odskok- stůj ve třmenech a dívej se dopředu. Přichytni se lýtkama sedla a pro jistotu se drž hřívy
Nad překážkou- když kůň bude nad překážkou, dosedni a připrav se na doskok
Doskok-zakloň se a koni povol v tlamě, aby byl doskok uvolněnější a koně nic nebrzdilo

Toto je správná pozice pro skok ↓ ↓ ↓
KAVALETY

Pád z koně

17. října 2009 v 20:47

Přísloví, že "nejlepší jezdci padali z koně nejvíc", nemusí být zcela přesné, ale je pravda, že všichni jezdci v nějaké fázi ježděníz koně spadnou, proto výcvik správného způsobu pádu napomůže v některých případech minimalizovat nebezpečí poranění. Skákání a práce ve vysoké rychlosti, představují vyšší riziko, ale spadnout můžete i při turistické jízdě.
http://horse-rider.blog.cz
1. PADEJTE SMĚREM DOPŘEDU
Snažte se z koně padat spíše dopředu než rovnou dolů. Dává vám to větší šanci provést kotoul dopředu namísto tvrdého dopadu na některou část těla. Musíte také ihned vykopnout nohy ze třmenů, aby se nestalo že vás kůň za sebou povleče.
2. UDĚLEJTE KOTOUL
Při dopadu na zem se stočte do klubíčka nebo alespoň skloňte hlavu na prsa a proveďte kotoul směrem dopředu. Pokud to nemůžete udělat, zůstaňte v klidu a nezvedejte hlavu, dokud kůň neodběhne stranou. Někteří koně vás můžou kopnout, ale většina se bude snažit se vám vyhnout.
Nácvik pádu